Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Baza mławskich organizacji pozarządowych

root@npc.pl / 27 września 2010

Witamy w bazie danych organizacji pozarządowych współpracujących z Samorządem Miasta Mławy. Baza w wersji alfabetycznej jest na bieżąco tworzona, a uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy wszystkich do współtworzenia bazy poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji o swoich organizacji.

Baza została zaktualizowana zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r., związanej z utworzeniem "Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława". Zarządzenie dostępne jest na stronie http://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-562013-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-kwietnia-2013r

 

W ramach uczestnictwa w projekcie Związku Miast Polskich została przygotowana „Mapa aktywności organizacji pozarządowych" w postaci wykresów i tabel na bazie zebranych od mławskich organizacji ankiet.Umieszczanie i aktualizacja danych w „Mapie aktywności" jest dobrowolne. „Mapa aktywności" jest jawna i prezentowana jest na stronie internetowej Urzędu na stronie http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/mapa-aktywnosci-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-projektu-doskonalenie-zarzadzania-uslugami-publicznymi-i-rozwojem-w-jednostkach-samorzadu-lokalnego.html

 

Jeżeli działasz na terenie naszego Miasta, a nie znalazłeś swojej organizacji w poniższej bazie, uprzejmie prosimy o podanie informacji o Państwa stowarzyszeniu. Prosimy również o aktualizowanie informacji w przypadku zmian. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Organizacje pozarządowe można także wyszukać w bazach dostępnych w internecie:

Rejestr stowarzyszeń Powiatu Mławskiego zwykłych i rejestrowych - http://www.powiatmlawski.pl/1236,rejestr-stowarzyszen.html

Krajowy Rejestr Sądowy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości -  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 

 

ANKIETA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - plik do pobrania

 

 1. Akademia Sztuk Walki Senshi, ul. Sienkiewicza 27/2, 06-500 Mława, Artur Możdżonek - Prezes, e-mail: artmoz95atgmail [dot] com, www.assw-senshi.pl - szkolenie sportowe w zakresie rywalizacji, współpraca z Akademickim Centrum Kształcenia
 2. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej Koło przy Parafii Św. Stanisława BM, Stary Rynek 18, 06-500 Mława, Wiesław Chmielewski - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 3. Akcja Katolicka POAK przy Parafii Św. Jana Kantego Wólka, ul. Graniczna 86, 06-500 Mława, Antonina Barbara Dmuchowska - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 4. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, Joanna Rychcik - Prezes, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny,
 5. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej, Stacja Opieki Caritas w Mławie, ul. Mariacka 18, 06-500 Mława, Justyna Stachowicz – Kierownik, tel. 236546221, e-mail: mlawaatcaritas [dot] pl - świadczenie usług medycznych w zakresie: pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, położne środowiskowo – rodzinne, opieka długoterminowa, hospicjum domowe, rehabilitacja medyczna.
 6. Fundacja im. Korzybskich, ul. Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława, Lech Prejs- Prezes – wspieranie kultury i nauki, promowanie osiągnięć uczniów i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, prowadzenie prac badawczych, wydawanie publikacji związanych z regionem
 7. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława, Jacek Kwiatkowski  - Wiceprezes, tel. 600132250, zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem polskiej kultury i obyczajów,gwary, pieśni ludowych i podtrzymywaniem tradycji patriotycznych, organizowanie działań lub współdziałanie w przedsiewzięciach: wystawienniczych, wydawniczych, publicystycznych oraz teatralnych i filmowych.
 8. Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Wandy Szczęsnej - Lesiowskiej przy Komendzie Hufca ZHP w Mławie, Stary Rynek 11, 06-500 Mława, phm Kazimierz Lewandowski - Komendant
 9. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława, Urszula Bąkowska – Prezes, tel. 236542861, e-mail: sercezaserceatgazeta [dot] pl, www.sercezaserce.org.pl - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży
 10. Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, Tomasz Szczepański – Prezes, e-mail: pletwal [dot] mlawaatwp [dot] pl - działalność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji, Mławska Liga Pływacka, udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim
 11. Klub Seniora „POGODNY UŚMIECH", ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława, Henryk Kacprzak – Prezes, tel. 504711671, e-mail: henryk [dot] katvp [dot] pl - organizacja zrzeszająca emerytów i rencistów zaangażowanych w działalność charytatywną, kulturalną, sportową oraz wolontariat i edukację
 12. Klub Sportowy "Akademia Piłkarska NAZAR", ul. Kard Wyszyńskiego2, 06-500 Mława, Monika Salamon - Prezes, tel. 508193807, e-mail: akademia [dot] nazaratgmail [dot] com, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie grup piłkarskich piłki nożnej
 13. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca", ul. Sportowa 2, 06-500 Mława, Bartłomiej Szarżanowicz, www.taniec.mlawa.pl, upowszechnianie tańca towarzyskiego, uczestnictwo w turniejach, pokazach
 14. Klub Sportowy "OLDBOY" Mława, ul. Waryńskiego 6, Mława, MAciej Wiśniewski - Prezes, promocja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, propagowanie oraz wspieranie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców Mławy oraz powiatu
 15. Klub Sportowy „Zawkrze Mława", ul. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława, Grzegorz Morawski – Prezes, tel. 236520027, fax: 236520028 - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej-dziewcząt, piłki siatkowej-chłopców i dziewcząt, piłki koszykowej-chłopców, lekkiej atletyki i tańca sportowego, udział w zawodach, zacieśnienie współpracy ze szkołami
 16. Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber" w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława, Zenon Marek Złotowski - prezes, tel. 236543984, fax: 236543984, e-mail: biuroatkaliber [dot] org [dot] pl, www.kaliber.org.pl - rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, szkolenie członków klubu, treningi i zawody klubowe
 17. Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna MAL-MKLA Mława, ul. Waryńskiego 2/B, 06-500 Mława, Janusz Stefan Żbikowski - Prezes, tel. 236543882, e-mail: castilatop [dot] pl; mazowiecka [dot] akademia [dot] lekkoatletycznaatwp [dot] pl - lekkoatletyczne szkolenie dzieci i młodzieży
 18. Mazowieckie Stowarzyszenie Aikido, Os. Młodych 3/13, 06-500 Mława, Paweł Ziemlewicz - Prezes
 19. Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, Krzysztof Osiecki - Prezes, tel. 236550197, fax: 236553392, e-mail: mksmlawaatgmail [dot] com, www.mksmlawafutbolowo.pl - organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczeniowych, zawodów piłkarskich, popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci, popularyzowanie wśród mieszkańców Mławy kultury fizycznej i sportu
 20. Mławskie Centrum Sportów Walki, ul. Piłsudskiego 33a, Mława, Rafał Podskok - Prezes, tel. 514423059, planowanie, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego, działalność sportowa, turystyczna, rekreacyjna ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach i turniejach.
 21. Mławskie Forum Aktywnych, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego, Stary Rynek 13, 06-500 Mława, Michał Jaros - Prezes, tel. 236543585 - działanie na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, wspierania inicjatyw obywatelskich, zmierzających do integracji społecznej
 22. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych Chorób Onkologicznych „AMAZONKI", ul. Płocka 5/7 m. 22, 06-500 Mława, Anna Danelczyk – Prezes, tel. 501595057 - udzielanie pomocy kobietom po mastektomii i wzajemne wsparcie, upowszechnienie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, tel. 236543572 - prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej- szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Rozwijanie wśród członków OSP umiejętności prowadzenia ratownictwa wodnego, uczestnictwo w uroczystościach miejskich
 24. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie, ul. Piekiełko, 06-500 Mława, prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej- szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Rozwijanie wśród członków OSP umiejętności prowadzenia ratownictwa wodnego, uczestnictwo w uroczystościach miejskich
 25. Polski Czerwony Krzyż, Stary Rynek 2, 06-500 Mława, tel. 236543575, Józef Gerlej - Prezes
 26. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie, ul. Ceglana 17, 06-500 Mława, Ewa Osowska – Prezes, e-mail: pke-mlawaatwp [dot] pl, www.pke-om.most.org.pl - ochrona klimatu i powietrza, koalicja na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, program ochrony przyrody, międzynarodowe plenery malarskie, ekorozwój, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
 27. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Za Torem", ul. Szreńska 3, 06-500 Mława, Marek Rochowicz – Prezes - ochrona środowiska, ekologia, ratownictwo, hobby, rozrywka, propagowanie idei ogrodnictwa, działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego
 28. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, Alina Rzeplińska – Przewodnicząca – tel. 236545527, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, walka o godne życie emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie „Dnia Seniora"
 29. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława, Janina Nerć – Sekretarz, tel. 889152385, fax: 226196663, e-mail: pzgomazatwp [dot] pl, www.pzg.warszawa.pl -organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych, podejmowanie inicjatyw zmierzających do zwiększenia informacji o działalności Ośrodka PZG oraz jego potrzebach, organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek turystyczno-krajobrazowych, turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie zajęć rozwojowo poznawczych w kołach zainteresowań
 30. Polski Związek Wędkarski Koło w Mławie, ul. Leśna, 06-500 Mława, e-mail: pzw [dot] mlawaatwp [dot] pl, www.pzw.org.pl/1397/ - organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich, upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich, popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży
 31. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Mławie, ul. 3 Maja 5 (parter Muzeum), 06-500 Mława, Andrzej Grzymkowski- Prezes oddziału PTN, tel. 236543348, fax: 236543348 - prowadzenie działalności naukowej, popularno-naukowej, oświatowej w dziedzinie ratowania dóbr kultury z dziedziny numizmatyki, falerystyki, medalierstwa, publikowanie artykułów w wydawnictwach lokalnych, regionalnych oraz opracowań w czasopismach krajowych, popularyzowanie wiedzy
 32. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława, Irena Milewska - Przewodnicząca Zarządu Koła, tel. 696489933, e-mail://mce_host/cms/tresc/artykul/zk [dot] mlawaatpsouu [dot] org [dot] pl"> zk [dot] mlawaatpsouu [dot] org [dot] pl - prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia, Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom
 33. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się, ul. Warszawska 1/6, 06-500 Mława, Alina Kołakowska  -Przewodnicząca, tel. 236552895, 604751698, e-mail: lpi [dot] mlawaatgmail [dot] com -organizowanie szkoleń dla profesjonalistów, działalność wydawnicza, pomoc diagnostyczno-terapeutyczna, współpraca z instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu działania, organizacja wypoczynku letniego
 34. Polski Związek Niewidomych Zarząd Okręgu Mazowieckiego Koło Terenowe Mława, ul. Warszawska 18, 06-500 Mława, Anna Kołakowska – Prezes, e-mail: rksp4ato2 [dot] pl - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury i tradycji narodowej, pozyskiwanie darów żywnościowych z programu PEAD, planowanie imprez całorocznych
 35. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33 A,06-500 Mława, Edward Staniszewski - Przewodniczący, tel. 236520027, fax: 236520028 - popularyzacja aktywności fizycznej, wyrabianie u nauczycieli umiejętności organizowania i przeprowadzania zawodów w różnych dyscyplinach, organizacja Mistrzostw Powiatu
 36. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum St. Wyspiańskiego w Mławie „WYSPIANUM", ul. Wyspiańskiego 3, 06-500 Mława, Lech Prejs – Prezes, tel. 236552768, e-mail: wyspianumato2 [dot] pl, www.wyspianum.neostrada.pl - zrzeszanie, wspólne inicjatywy dla absolwentów i wychowanków Liceum i Gimnazjum St. Wyspiańskiego w Mławie „WYSPIANUM", prowadzenie gimnazjum społecznego
 37. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 3 w Mławie, ul. Sienkiewicza 1, 06-500 Mława, Bogusław Zabielski – Prezes, tel. 236547213 - zrzeszanie emerytów i rencistów oraz wdów (wdowców), organizowanie ich uczestnictwa w życiu społ. i publ. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia, pomoc społeczna rodzinom osobom w trudnej sytuacji. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
 38. Stowarzyszenie Historyczne Północnego Mazowsza, ul. ks. Prymasa A. Hlonda 2B/97, 02-972 Warszawa, Olga Grabowska - Prezes, tel. 790005150, e-mail - stowarzyszenieatshpm [dot] pl, www.shmp.pl, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, sport, turystyka, rekreacja, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, oświata, edukacja, wychowanie
 39. Stowarzyszenie Kombatantów Armii Krajowej im. J. Piłsudskiego. Zarząd Główny w Mławie, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, Barbara Gąsiorowska– Prezes, tel. 791421731 - pomoc członkowska Kombatantom w trudnej sytuacji życiowej, opieka pomnikarska dziedzictwa narodowego J. Piłsudskiego na terenie powiatu mławskiego
 40. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS", ul. Chrobrego 7, Mława, Rafał Chmielewski - Prezes, tel. 791187238, e-mail: kontaktatfundacjaas [dot] org, www.fundacjaas.org, powstało z myślą o osobach starszych, celem działalności jest zwiększenie aktywności seniorów w społecznościach lokalnych poprzez różnorodne formy działania
 41. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,  ul. Republiki Pińczowskiej 8,  Mława, Magdalena Miecznikowska - Prezes, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomoc rodzinom tych osób
 42. Stowarzyszenie Otwartych Serc, ul. Bagińskiego 11, 06-500 Mława, Justyna Grzywacz - Prezes, pomoc dzieciom specjalnej troski, akcje charytatywne
 43. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława, Jan Golec  – Prezes, tel. 236543348, fax. 236543348, e-mail: pontyfikatjpato2 [dot] pl - dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikaty JPII poprzez wykłady, publikacje, spotkania, upamiętnienie JPII poprzez dzieła sztuki, fundowanie stypendiów zdolnym dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin, gromadzenie wydawnictw związanych z osobą JPII
 44. Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj szanse", adres - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka, Mława, ul. Słowackiego 16, tel. 236543411, e-mail: dajszanse2016atwp [dot] pl, Jolanta Wiloch - Prezes, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej
 45. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, ul. Wincentego Witosa87 m. 64, 06-400 Ciechanów, www.79pp.pl; Dariusz Krawczyk - Prezes, działalność patriotyczna, edukacyjna, wychowawcza, upowszechnienie i promocja dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza
 46. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „550- Lecia Mławy", ul. Wójtostwo 113, 06-500 Mława, Włodzimierz Frelczak - Prezes, tel. 605249225, ochrona środowiska, ekologia, ratownictwo, hobby, rozrywka, propagowanie idei ogrodnictwa, działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego
 47. Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Relax" w Mławie, Osiedle Młodych 13 m. 24, Mława, Wojciech Paszko - Prezes, tel. 693734629, ochrona  środowiska, oświata, edykacja, wychowanie, ekologia, rolnictwo, hobby
 48. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława, Jerzy Kołbiel – Prezes - prowadzenie punktów porad prawnych i obywatelskich
 49. Stowarzyszenie Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności, ul. Kościuszki 12, 06-500 Mława, Jacek Dusza - Prezes, organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich w Mławie
 50. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "TEMPO" Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, Wojciech Łachut - Prezes
 51. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 lokal nr.1, 06-500 Mława, Lucyna Bym - Prezes, tel. 236543560, fax: (23)6543560, e-mail: mops_mlawaatwp [dot] pl - pomoc społeczna, umożliwienie szerokiego dostępu do różnych form pomocy, ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie i organizacja wolontariatu, działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia
 52. Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, Mariusz Dziubiński – Prezes, tel. 236544055, e-mail: dziubiniakatwp [dot] pl, www.mariacka20.pl - działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, pomoc różnym grupom i wspólnotom, niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 53. Stowarzyszenie "Zaczarowany Zakątek", Nowe Brzozowo 25, 06-520 Dzierzgowo, Małgorzata Imielska - Prezes, e-mail: zaczarowanyzakatek [dot] mlawaatgmail [dot] com, działanie na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością, pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, opieki, zapewnienie różnorodnych form edukacji, wspieranie rodzin.
 54. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód w Mławie, Narodowych Sił Zbrojnych i Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Mławie, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława,Tadeusz Jasiński – Prezes, tel. 236545493 - działalność w zakresie pomocy kombatantom, emerytom i rencistom
 55. Towarzystwo Sportowe Relaks, ul. Sienkiewicza (korty tenisowe), Marek Jóźwiak - Prezes, krzewienie kultury fizycznej i sportu
 56. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława, Ewa Luks – Prezes, e-mail: tmttbatwp [dot] pl – badanie i promowanie twórczości artystów związanych z Mławą i regionem, rozwój życia kulturalnego, zabezpieczanie i przekazanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych twórców i artystów związanych z regionem
 57. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława, Przemysław Miecznik – Prezes, tel. 236543348, e-mail: //mce_host/cms/tresc/artykul/tpzm [dot] mlawaatwp [dot] pl"> tpzm [dot] mlawaatwp [dot] pl ( )- renowacja zabytkowych grobów na cmentarzach mławskich, opieka nad miejscami pamięci narodowej, organizacja spotkań tematycznych, prelekcji i sesji naukowych
 58. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, Zygmunt Żerański – Prezes, tel. 236543065 - pomoc Kombatantom w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla Kombatantów, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie
 59. Związek Harcerstwa Polskiego im. K.M. Sokalskiego, Komenda Hufca Mława, Stary Rynek 18, 06-500 Mława, hm. Sławomir Wietecha – komendant hufca, tel. 506806865 - misja to wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
 60. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Oddział w Mławie, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława, www.zhr.pl - współorganizacja uroczystości parafialnych, integracja dwóch mławskich środowisk harcerskich ZHP i ZHR, współpraca kadry z rodzicami
 61. Związek Sybiraków w Mławie, ul. Warszawska 23, 06-500 Mława, Stefan Dzikowski – Prezes, tel. 236552228 - organizacja kombatancka, kultywowanie pamięci, spotkania z młodzieżą w szkołach, uczestnictwo w świętach narodowych, patriotycznych
 62. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Stary Rynek 13, 06-500 Mława, Wiesław Kiwit - Prezes, e-mail: kiwitatinteria [dot] pl - działalność kulturalna, prowadzenie sekcji twórczości artystycznej, współpraca z innymi organizacjami, wydawanie czasopism, biuletynów, raportów, działania w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego