Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Zamówienia publiczne

Pełnienie stałego nadzoru archeologicznego nad rewitalizacją obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - Etap I.

Data wpisu: 2017-09-25 11:30:00
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie stałego nadzoru archeologicznego nad rewitalizacją obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - Etap I.

więcej

Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie.

Data wpisu: 2017-09-19 16:00:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie.

więcej

Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie (postępowanie Nr 3).

Data wpisu: 2017-09-19 11:41:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie (postępowanie Nr 3).

więcej

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie.

Data wpisu: 2017-09-15 08:00:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Płockiej w Mławie”. Etap I – odcinek od oczyszczalni ścieków do ul. Olesin.

więcej

Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta Mława.

Data wpisu: 2017-09-06 16:22:00
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta Mława.

więcej

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie”

Data wpisu: 2017-09-01 12:11:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie”.

więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie.

Data wpisu: 2017-08-30 17:22:00
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl