Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-01-16 15:45:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linie kablowe SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacja transformatorowa na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Graniczna oznaczonym numerami ewid.: 10-1576/65, 10-1576/93, 10-3756, 10-1576/51, 10-1576/92 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępownia administracyjnego

Data wpisu: 2018-01-04 13:32:00
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 03.01.2018r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek: MIASTO MŁAWA 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji deszczowej na terenie położonym w Mławie: ul. Graniczna, Aleja Józefa Piłsudskiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Kapliczna oznaczonym numerami ewid.: 10-3756, 10-3734/3, 10-1906, 10-1576/116, 10-1576/115, 10-1576/61, 10-1875 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępownia administracyjnego

Data wpisu: 2018-01-04 13:25:00
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 28.12.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE 06-500 MŁAWA, UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: osiedlowa sieć ciepłownicza na terenie położonym w Mławie: ul. Mariacka, ul. Juliusza Słowackiego ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonym numerami ewid.: 10-4021, 10-54, 10-53/6, 10-59/1, 10-70/9, 10-71/10, 10-73/3, 10-77/2, 10-95/5, 10-195/1, 10-195/2, 10-69/8, 10-4072, 10-193/79, 10-196/1, 10-196/6 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-01-03 10:38:00
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 15.12.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie położonym w Mławie: ul. Władysława Broniewskiego, ul. Jana Matejki, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Olsztyńska oznaczonym numerami ewid.: 10-2834/7, 10-3007/6, 10- 4740, 10-2805/7, 10-2815, 10-2795, 10-2805/5, 10-2805/4, 10-2805/3, W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wpisu: 2017-12-27 08:32:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jego posiadaniu przeznaczonych do wydzierżawienia: 10-4112/4 (część), 10-4235/1 (część),11-865 (część)

więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wpisu: 2017-12-27 08:26:00
Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości komunalnej nr 698/68, położonej w Mławie przy ul. Grzebskiego

więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wpisu: 2017-12-27 08:22:00
Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej nr 348/2, położonej w Mławie przy ul. Studzieniec

więcej

Ogłoszenie o pierwszych przetargach pisemnych nieograniczonych

Data wpisu: 2017-12-27 08:15:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwsze przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych: - nr 4601 o pow. 0,0689 ha, położonej w Mławie przy ul. Wiktora Altera, - nr 4609 o pow. 0,0684 ha, położonej w Mławie przy ul. Kazimierza Pużaka.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl