Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-09-21 09:47:00
Nr 37/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieć wodociągowa na terenie położonym w Mławie: ul. Olesin oznaczonym numerami ewid.: 10-922, 10-921 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Porządek XXXIV Sesji Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r.

Data wpisu: 2017-09-20 10:49:00
W dniu 26 września 2017 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-09-20 09:43:00
Nr 36/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci wodociągowej na terenie położonym w Mławie: ul. Studzieniec, ul. Cmentarna, Aleja Marszałkowska oznaczonym numerami ewid.: 11-545/6, 11-517/4, 11-518/2, 11-387/1 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn.402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o.

Data wpisu: 2017-09-20 09:24:00

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wpisu: 2017-09-20 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jego posiadaniu przeznaczonych do wydzierżawienia

więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym

Data wpisu: 2017-09-20 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 3076/4 o pow. 0,0618 ha, położonej w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 2 - WARSZAWSKA

Data wpisu: 2017-09-19 10:24:00
W dniu 25 września br.(poniedziałek) w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 (ul. Warszawska 52) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 2 - WARSZAWSKA

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 13 - KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

Data wpisu: 2017-09-19 08:14:00
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2017 r. (środa)o godzinie 17:00 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 przy ul. Ordona 14 odbędzie Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 13

więcej

Zawiadomienie Starosty Mławskiego z dnia 30.08.2017 r.

Data wpisu: 2017-09-05 12:04:00
Starosta Mławski zawiadamia że w dniu 30/08.2017 r. została wydana decyzja Nr 2/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na poprawie spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic: T. Kościuszki, J. Lelewela i H. Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic. Zawiadomienie w załączeniu.

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wpisu: 2017-08-30 15:59:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Miejskiego Żłobka w Mławie ul. Zygmunta Krasińskiego 7 – pełny wymiar czasu pracy

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl