Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W zeszłym roku trafiło do mławskich organizacji pozarzadowych z 1% prawie 165 tys. zł. Warto je wesprzeć i w tym roku!

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 lutego 2019

Organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w Polsce otrzymały 761,3 mln zł z przekazanego 1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2017 rok. W tym roku na rzecz OPP przekazaliśmy o niemal 100 milionów więcej, niż w roku ubiegłym. O pół miliona wzrosła także liczba przekazujących – ponad 14 milionów osób zdecydowało się na wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. Przeciętnie przekazywaliśmy wybranej organizacji 54 złote – w zeszłym roku o 5 złotych mniej.

Na konta mławskich organizacji trafiło dokładnie 164 146 zł – to o 12 % więcej niż rok temu.

Lista ogólnopolskich liderów wygląda niemal identycznie, jak w ubiegłym roku. Na pierwszy miejscu ponownie jest Fundacja "Zdążyć z Pomocą". Drugie miejsce zajmuje Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, trzecie - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko".
Wykaz 5  organizacji, które w 2018 r. (z rozliczenia za 2017 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na 15 września 2017 r.) przedstawia się następująco:
L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł
1. 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" 166 345 547,64 zł
2. 0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 37 058 672,42 zł
3. 0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 36 161 529,03 zł
4. 0000564708 Fundacja Sensoria 13 880 526,82 zł
5. 0000382243 Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” 9 654 784,14 zł

Na terenie Miasta Mława mamy również organizacje pożytku publicznego, które z chęcią pożytkują 1 % od mławskich podatników. Możemy lokalnie pomóc, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. Jak się okazuje, robią to Państwo coraz częściej, coraz to większe kwoty przekazywane są z 1% podatku na nasze mławskie organizacje.

W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2012 – 2018 dla całej Polski oraz dla Mławy wraz z procentem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.  

Rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Polska

459,4 mln

482,2 mln

511,0 mln

560,0 mln

617,5 mln

660,2 mln

761,3 mln zł

% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego

-

105 %

106%

110%

110%

107%

115%

Mława

71 680 zł

78 837 zł

81 749 zł

92 673 zł

137 402 zł

146 880 zł

164 146 zł

% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego

-

110%

104%

113%

148%

107%

112%

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2018 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2017 r. (stan na dzień 17 września 2018 r.)

926. 0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj Szansę" - 55 909,40 zł

1355. 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy I Umiejętności - 33 046,50 zł

1617. 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie - 25 576,70 zł

2977. 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - 10 113,60 zł

3521. 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia I Ewangelizacji "Serce za Serce" - 7 499,70 zł

3556. 0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie - 7 348,90 zł

4110. 0000233382 Klub Sportowy "Zawkrze Mława" - 5 516,00 zł

4137. 0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" w Mławie - 5 446,00 zł

4495. 0000207398 Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka" - 4 618,50 zł

4528. 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie - 4 560,00 zł

5685. 0000304427 Stowarzyszenie "Pontyfikat Papieża Jana Pawła II" - 2 486,70 zł

6070. 0000397777 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława - 2 023,90 zł

RAZEM – 164 145,90 zł

Najwięcej, bo prawie 56 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę". Rok temu było to  34 tys., jeszcze wcześniej  - 27,5 tys. (organizacja zmieniła w między czasie nazwę z Towarzystwa Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Wypoczynek”).
Tendencję zwyżkową odnotowało Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, z roku na rok otrzymuje coraz więcej  - za 2017 rok trzy razy więcej niż za 2016 rok.
Mały spadek odnotowało Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – otrzymało za 2017 rok 25,5 tys., wcześniej odpowiednio 29,5 tys. i 10,5 tys. zł.
Ponad 10 tys. udało się „zdobyć Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, wcześniej było to 3,3 tys. zł za 2015 rok i 7,5 tys. za 2016.

Warto wspomnieć, że w zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak:  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

Dlaczego warto wesprzeć nasze rodzime, mławskie organizacje i właśnie im przekazać 1 % należnego podatku?

  • Robimy coś dobrego dla innych mieszkańców naszego miasta.
  • Nic nas to nie kosztuje - jeden procent stanowi małą cząstkę podatku dochodowego, który i tak trafia do kasy skarbu państwa.
  • Procedura jest wygodna (o tym jak przekazać środki w tym roku w artykule - http://www.mlawa.pl/artykul/jak-przekazac-1-w-2019-roku-w-czterech-krokach-mlawskie-organizacje-czekaja).
  • Sami decydujemy, kogo chcemy wesprzesz - jedyne, co trzeba zrobić, to zapoznać się z listą podmiotów uprawnionych do pobierania świadczeń z tytułu 1%, a to, jakiej organizacji  chcemy pomóc - zależy wyłącznie od nas samych.
  • Dajemy dobry przykład innym - a co za tym idzie, wcielamy się w ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnej przynależności.
  • Sami widzimy efekty i możemy je ocenić - obserwując organizację, którą wsparliśmy, bądź korzystając bezpośrednio z jej lokalnej aktywności.