Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Sprawdź prognozę jakości powietrza na najbliższe dni

Krzysztof Napierski / 15 marca 2019

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który od 1 stycznia 2019 r. ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski, publikuje swoje prognozy na stronie internetowej www.ios.edu.pl. Zachęcamy do odwiedzania witryny!

Na stronie, w zakładce „Jakość powietrza”, publikowane są prognozy na kolejne trzy dni, aktualizowane codziennie w godzinach porannych. Znajdziemy tam mapy indeksu średniodobowego, informacje o trendach zmian indeksu w miastach wojewódzkich oraz animację rozkładu indeksu nad obszarem Polski. Dane uwzględniają obecność w powietrzu takich substancji, jak: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okresie od października od marca), ozon troposferyczny (w okresie od kwietnia do września). „Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych zanieczyszczeń, IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia, wyrażony jako Polski Indeks Jakości Powietrza, zdefiniowany na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykorzystywany do obliczeń indeksu na podstawie pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska” – informuje dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

KN / UMM