Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rekrutacja do przedszkoli. Wkrótce będą gotowe listy zakwalifikowanych dzieci

Krzysztof Napierski / 14 marca 2019

Trwa weryfikacja złożonych przez mieszkańców wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do 15 marca będą gotowe listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek – prosimy rodziców, aby się tam z nimi zapoznali i do 20 marca koniecznie potwierdzili wolę przyjęcia swojego dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, od 18 lutego do 1 marca 2019 roku w naszym mieście została przeprowadzona rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy w procesie rekrutacji do przedszkoli system informatyczny, który miał za zadanie usprawnić proces rekrutacji.

Obecnie trwa weryfikacja przez komisje rekrutacyjne, powołane przez dyrektorów placówek, wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja ta zakończy się 15 marca 2019 r. o godz. 8.30.

Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego będzie ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które nastąpi od godz. 12.00 15 marca 2019 r. Rodziców dziecka, które znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych, prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drogą elektroniczną lub za pomocą pisemnego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16.00 20 marca 2019 r. Rodzice, którzy składają wniosek z użyciem systemu informatycznego, mogą złożyć potwierdzenie woli przy użyciu tego systemu.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi do 21 marca 2019 r. do godz. 12.00.

W sytuacji, gdy dziecko nie znajdzie miejsca w wybranym przedszkolu (powodem mogą być warunki lokalowe w budynkach, które dysponują ograniczoną liczbą pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym), burmistrz miasta – zgodnie z przepisami prawa oświatowego – wskaże przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który może przyjąć dziecko i którego czas pracy jest zbliżony do czasu pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego rodzice chcieli zapisać swoje dziecko. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, znajdą miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym położonym na terenie Miasta Mława.

Jeżeli po przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  nadal będą wolne miejsca (np. w przypadku rezygnacji dziecka), dyrektorzy podejmą decyzje o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego w terminie ustalonym Zarządzeniem nr 25/2019 Burmistrza Miasta Mława – czyli od 27 maja 2019 r. od godz. 8.00 do 7 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

MS, KN / UMM