Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podnieś swoje kwalifikacje cyfrowe – nabór na bezpłatne szkolenia trwa!

Krzysztof Napierski / 25 kwietnia 2019

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach, jakie daje Ci dzisiaj internet? Chcesz korzystać z sieci efektywnie i bezpiecznie? Zapisz się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Urząd Miasta Mława! Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Nabór beneficjentów szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” trwa. Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet. Zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2019 Burmistrza Miasta Mława, zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Wypełnione dokumenty aplikacyjne prosimy składać w Biurze Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00). Formularze i regulamin naboru można pobrać ze strony http://bip.mlawa.pl/projekt/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego. Druki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Projektu i w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza).

Przypominamy, że w szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które w dniu przystąpienia do projektu będą miały ukończony 25. rok życia. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 25 dwudniowych szkoleń dla 12-osobowych grup. Łącznie planowane jest przeszkolenie 300 osób (liczba indywidualnych numerów PESEL). Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń. Miejsce, w którym będą prowadzone szkolenia, będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas szkoleń wszystkim ich uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń mogą wybrać jeden spośród siedmiu modułów, w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

1. „Rodzic w Internecie”;

2. „Mój biznes w sieci”;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;

4. „Działam w sieciach społecznościowych”;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

6. „Rolnik w sieci”;

7. „Kultura w sieci”.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na specjalnie zakupionych do tego celu laptopach. Po zakończeniu szkoleń, wspomniany sprzęt komputerowy zostanie przekazany do podległych Miastu Mława szkół, gdzie będzie wykorzystywany przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość projektu to 149 986,20 zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 128 208,19 zł, a z Budżetu Państwa – 21 778,01 zł. Miasto Mława nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów.

baner

UMM

il.: PxHere