Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

MPS1 - Projekt edukacyjny „Pieniądze” w grupie VI i VII

Justyna Drozd / 15 marca 2019

W dniach 4 – 8 marca 2019 roku w grupach VI i VII w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 1 realizowano projekt edukacyjny „Pieniądze”. Podczas tygodniowego cyklu zajęć dzieci poznały polskie pieniądze i ich zastosowanie.

Wprowadzeniem do zajęć było wspólne stworzenie siatki pytań i mapy myśli przedszkolaka na w/w temat. Podczas zabaw badawczych w zespołach dzieci poznały historie i sposób wytwarzania monet i banknotów polskich. Metoda „Burza mózgów” pomogła dzieciom poznać i zrozumieć pojęcie oszczędzania. Podczas wycieczki do banku dzieci poznały sposoby oszczędzania i przechowywania pieniędzy, poznały pracę kasjera, ochroniarza  i kierownika banku. Mama Olka wyjaśniła przedszkolakom pojęcia: lokata, pożyczka, kredyt, karta kredytowa, karta bankomatowa. Pokazała obsługę bankomatu. Po powrocie do przedszkola dzieci samodzielnie zaprojektowały i wykonały swoje skarbonki w celu oszczędzania w domu.

Podsumowaniem cyklu zajęć była wizyta w sklepie spożywczym. Tam dzieci wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce. Samodzielnie dokonały zakupów. Przeliczały otrzymaną resztę. Potrafią planować wydatki. Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości. Wzbogaciły wiedzę i doświadczenie na temat pieniędzy.

Prowadzenie zajęć metodą projektu ma na celu rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka oraz rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń.

Obrazki galerii: