Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

DLACZEGO TO MA BYĆ MŁAWA

Anna Sokołowska / 10 czerwca 2013

 

Mława to trzydziestotysięczne miasto powiatowe, położone w północnej części województwa mazowieckiego w odległości 130 km od Warszawy i 220 km od Gdańska. Najbliższe lotniska zlokalizowane
są w Modlinie (cargo) w  odległości 95 km oraz w Warszawie i Gdańsku.

Mława stanowi ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej, dzięki przebiegającej przez miasto drodze krajowej o znaczeniu międzynarodowym E77 – Budapeszt – Kraków - Warszawa – Gdańsk oraz linii kolejowej łączącej stolicę w Wybrzeżem. Przez Mławę przebiega kilka dróg wojewódzkich i powiatowych.
W trakcie modernizacji jest droga ekspresowa S7 Warszawa – Gdańsk.

Miasto stanowi centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne północnego Mazowsza.
Na terenie miasta prosperuje ponad 2 tysiące podmiotów gospodarczych. Gałęzią gospodarki najsilniej reprezentowaną  jest przemysł elektroniczny oraz obuwniczy i przetwórstwo spożywcze.

Miasto Mława posiada liczne atuty, najważniejsze z nich to:

-      atrakcyjne usytuowanie w układzie komunikacji krajowej,

-      „Podstrefa Mława” Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (możliwość korzystania z ulg
i preferencji podatkowych),

-      nowoczesne ujęcia wody,

-      oczyszczalnia ścieków,

-      PKP Cargo – terminal kontenerowy,

-      rozwinięta infrastruktura sportowo – rekreacyjna: kryta pływalnia, hala sportowa, boiska oraz duży kompleks leśny w granicach miasta.

Na terenie miasta funkcjonuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, kształcąca młodzież
na kierunkach technicznych o specjalności Elektronika i Telekomunikacja (licencjat). Na uczelni istnieje również możliwość uruchomienia innych kierunków kształcenia, w zależności od potrzeb lokalnych firm.

W Mławie od 1999 roku działa firma LG Electronics Mława Sp. z o.o., produkująca odbiorniki telewizyjne najnowszej generacji (telewizory plazmowe, telewizory LCD, LED) oraz kilka firm kooperujących: Dong Yang Electronics Sp z o.o., Ssang Geum Mława Sp z o.o., Fine Altech Sp. z o.o., Lemahieu i inne, które zatrudniają kilka tysięcy pracowników. Firmy te usytuowane są w większości na terenie Podstrefy Mława Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpraca władz miasta z Firmą LG Electronics Mława Sp. z o.o. oraz innymi firmami układa się bardzo dobrze. Realizujemy wspólnie wiele inicjatyw społecznych
i gospodarczych.

Miasto jest w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych z drogą krajową nr 7. Dysponujemy wolnymi terenami inwestycyjnymi przy ulicy Działdowskiej (w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) i przy ulicy LG Electronics (w sąsiedztwie strefy) oraz przy Trasie nr 7.

Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi inwestorami, w tym również planującymi uruchomić
w Mławie produkcję urządzeń i części zamiennych do urządzeń związanych z gazem oraz z produkcją oświetlenia typu LED. Ze swojej strony deklarujemy, w miarę możliwości stworzenie maksymalnych udogodnień dla firm lokujących w Mławie swoją działalność.

Oferujemy szansę, z której mogą skorzystać  inwestorzy.

Mława to doskonałe miejsce na lokalizację Waszych inwestycji.

 

Zapraszam do inwestowania na terenie naszego miasta

Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława